Lupang Hinirang (Spanish version)

Filipinas (Spanish version, 1899) Tierra adorada, hija del sol de Oriente, su fuego ardiente en ti latiendo está. Patria de amores, del heroísmo cuna, los invasores no te hallarán jamás. En tu azul cielo, en tus auras, en tus montes y en tu mar esplende y late el poema de tu amada libertad. Tu pabellónRead More

Lupang Hinirang (English version)

philippineflag

The Philippine Hymn (English version during the American regime) Land of the morning, Child of the sun returning, With fervor burning, Thee do our souls adore. Land dear and holy, Cradle of noble heroes, Never shall invaders Trample thy sacred shore. Ever within thy skies and through thy clouds And over thy hills and sea,Read More

Lupang Hinirang

Lupang Hinirang (Tagalog version) Bayang magiliw, Perlas ng Silanganan Alab ng puso, Sa Dibdib mo’y buhay. Lupang Hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig, Di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong bughaw, May dilag ang tula, At awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo’y Tagumpay na nagniningning,Read More