VIDEO: Kulning, ang gandang pagtawag ng mga baka

Hindi tayo pamilyar mga Filipino kung ano itong Kulning. But once you listened to this, you’ll be hooked. Pakinggan nyo ito. I first encountered about Kulning through a video I found in Facebook, where a woman was calling the herd of cows by singing in a pitched tone. Kulning is basically a herding call butRead More